Schone werkomgeving

Previous
Next


WAT EEN SCHONE WERKOMGEVING DOET VOOR DE PRODUCTIVITEIT VAN PERSONEEL

De meeste onderzoeken en experimenten die in het verleden zijn gehouden komen vaak met dezelfde conclusie: het werken in een gezonde, schone en prettige omgeving werkt stimulerend en voorkomt vooral dat argumenten voor ‘klagen’ ontstaan bij personeel.

Logisch ook, aangezien iedereen op zichzelf kan betrekken dat je nu eenmaal liever (en beter) werkt in een prettige omgeving.

Wat onderzoeken de afgelopen 8 jaar hebben onderschreven:

In bedrijven waar wekelijks ‚goed’ wordt schoongemaakt zijn personeelsleden minder vaak wegens ziekte afwezig dan waar tweewekelijks of minder wordt schoongemaakt. Bij kantoren en werkplekken waar dagelijks een schoonmaakronde plaats vindt, is het ziekteverzuim vrijwel gelijk aan wekelijks schoonmaken.

  • De meningen onder personeelsleden verschillen als het gaat om 'de taak van de schoonmaker':
  1. stofzuigen, dweilen en toiletten schoonmaken vindt men collectief bij de taak passen.
  2. een keuken of koffiecounter schoonhouden vindt niet iedereen een taak voor de betaalde schoonmaker en wordt naar 'eigen verantwoordelijkheid' verwezen.
  3. het bureau opruimen vinden we vrijwel allemaal onze eigen taak.
  4. 61% ergert zich aan een heringedeeld bureau nadat de schoonmaker is geweest.

Globaal gezien kunnen we zeggen dat er wel degelijk voldoende reden is om aan te nemen dat een schone werkplek een zeer positief effect heeft op het ziekteverzuim, de werkprestaties en de productiviteit van personeel in een bedrijf.

Dus… Een schone werkomgeving telt.

Bron : P. Bron 26-1-2012|  Privacy    Disclaimer  |  KvK  A’dam: 35013283   BTW nr. NL.8203.34.145.B.01   EBN.VCA 06-340-1   NACE code K 74.70