gedemineraliseerd water


Voor het gebruik van de Tele-wash Glasbewassing gebruiken wij uitsluitend gedemineraliseerd water wat via omgekeerde osmose is verkregen.. 

Maar wat is dat nu; "gedemineraliseerd water" of "omgekeerde osmose"?

Hieronder een technische uitleg.

Gedemineraliseerd Water

Berenschot 004 Waterwagen 1 Pictu

Gedemineraliseerd water of demi-water is water waaruit alle zouten die doorgaans in leidingwater in vrij kleine hoeveelheden aanwezig zijn, verwijderd zijn.

De hoeveelheid opgeloste ionen in gewoon leidingwater kan sterk variëren en de hoeveelheid opgeloste metaalionen wordt wel uitgedrukt in de hardheidsgraad. Voor gebruik in een chemisch of biologisch laboratorium is leidingwater ongeschikt. 

Het Proces

Het verwijderen van de storende ionen kan gebeuren door het water te laten koken en de ontstane waterdamp te laten condenseren (destillatie) in een reservoir. In dat geval spreekt men van gedestilleerd water. Wanneer water een aantal malen gedestilleerd wordt, bestaat het vrijwel geheel uit H2O moleculen. Bij kamertemperatuur zijn de concentraties [OH-] en [H3O+] dankzij het waterevenwicht ongeveer 10-7 (pH=7). Omdat deze ionen nog de enige ladingsdragers zijn, is de geleidbaarheid van dit uiterst zuivere water minimaal (men spreekt wel van '18 MΩ water'). Overigens lossen er bij blootstelling aan lucht al snel weer gassen in water op (Wet van Henry) en door oplossing van CO2 kan de zuurgraad weer iets afnemen. Bij chemische reacties waarbij dit storend kan zijn, verdient het aanbeveling om het water weer even te koken. Dit verdrijft de opgeloste gassen weer uit het water.

Omdat destillatie een tijdrovend en energieverslindend proces is, wordt in laboratoria vooral enkelvoudig gedemineraliseerd water gebruikt. Dit water wordt bereid door water dat nog wel ionen bevat over een ionenwisselaar te leiden. Hoewel het product niet zo zuiver is als meervoudig gedestilleerd water omdat de mineraalionen worden vervangen door andere ionen, b.v. natrium, is het voor veel doeleinden in een chemisch laboratorium net zo geschikt.

Een nadeel van gedemineraliseerd water is dat zich in de ionenwisselaar al snel algengroei voordoet. Voor biologische of biochemische toepassingen is dit water daarom niet altijd geschikt omdat het niet steriel is.

Andere processen om demiwater te maken zijn omgekeerde osmose en ultrafiltratie.

Berenschot 001 Waterwagen 3 Pictu

Omgekeerde Osmose

Berenschot Schoonmaakbedrijf gebruikt voor het aanmaken van het ‚waswater’ de techniek van de ‚omgekeerde osmose’.

Omgekeerde osmose is een proces om water te zuiveren.

Een pomp drukt de vloeistof door een membraan in de stromingsrichting omgekeerd aan die bij osmose. Toepassingen zijn er voor bereiding van drinkwater, onder andere uit zeewater, aanmaak van ketelwater voor stoomketels en zuivering van sommige afvalwaters en mest.

Door over een halfdoorlatend (semi-permeabel) membraan een drukverschil aan te brengen kan dit als een filter gaan werken: het oplosmiddel zal zich dan naar de kant bewegen waar de som van de externe druk en de osmotische druk (= verouderde term voor osmotische waarde) het laagst is. Als de externe druk aan de kant van de geconcentreerde oplossing groot genoeg is, zal het zuivere oplosmiddel (zonder de opgeloste stoffen mee te nemen) naar de andere kant worden geperst. In simpele taal houdt dit in dat water heel hard dwars door een zeef met microscopische gaatjes wordt geduwd.

Het verwijderingsrendement wordt niet alleen bepaald door de grootte van de te verwijderen stoffen, maar ook door de polariteit en de lading van de stoffen, het oplosmiddel en het membraan.

|  Privacy    Disclaimer  |  KvK  A’dam: 35013283   BTW nr. NL.8203.34.145.B.01   EBN.VCA 06-340-1   NACE code K 74.70